Posiadamy koncesję na ochronę osób i mienia ZOBACZ

Tajemniczy klient

Strona główna Usługi Tajemniczy klient

Tajemniczy klient

Jak dobrze Państwo wiecie kluczem do sprawnego działania każdej firmy jest efektywne zarządzanie personelem oraz kontrola i egzekwowanie zleconych pracownikom zadań. Firma EMES i PARTNERZY wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego rynku biznesowego i oferuje wyspecjalizowane badania mystery shopping. Nasi pracownicy sprawdzą i zbadają, w jakim stopniu standardy, które przyjęła Państwa Firma są realizowane przez personel w codziennej pracy.

Wiemy jak wiele trudu wymaga wdrożenie polityki jakościowej. W związku z tym firma EMES i PARTNERZY oferuje badania ilościowe i jakościowe pracowników - osób na których powinien opierać się dobrze zarządzany Zespół.

Każde badanie Tajemniczego Klienta wymaga od nas indywidualnego podejścia i to jest właśnie podstawą naszego i Państwa sukcesu.

Głównymi obszarami na jakich oferujemy usługi w zakresie tzw. Tajemniczego klienta są:

  • Sprawdzanie pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego pod katem kompetencji, fachowości oraz transparentnie udzielonej informacji petentom.
  • Sprawdzanie hoteli oraz firm oferujących szeroko pojęte usługi rekreacyjno – wypoczynkowe pod kątem oferowanych usług, realizacji standardów firmowych oraz jakości świadczonych usług,
  • Posiadamy doświadczenie w kontroli restauracji: poziom i czas obsługi klienta, podejście do serwisu, jakość oferowanych produktów oraz ich zgodność z opisem,
  • Szczegółowe sprawdzenia w placówkach sklepów sieciowych: realizacja polityki firmowej dotyczącej zagospodarowania przestrzennego pomieszczeń, obowiązujących promocji, wyeksponowania towaru oraz bieżącej obsługi klienta,
  • Kontrola punktów sprzedaży sieci telefonii komórkowej: obsługa zgodna ze standardami określonymi przez daną markę, aktualność ekspozycji promocyjnej, czystość salonu oraz czas oczekiwania na obsługę.

Nasi pracownicy nie oceniają i nie interpretują – jedynie stwierdzają fakty zastane na miejscu. W ten sposób ustalamy m.in. co klienci sądzą o usługach i produktach, a także czego brakuje w ofercie. Na zlecenie konfrontujemy poziom obsługi w Państwa placówkach z konkurencyjnymi – pozwala to na wyciągnięcie wniosków oraz wdrożenie zmian, które w perspektywie zwiększą potencjał Państwa Firmy. Firma EMES i PARTNERZY bada standardy z punktu widzenia konsumenta o określonych cechach społeczno-demograficznych bądź odbiorcy biznesowego.

Po zakończonym audycie otrzymają Państwo od nas raport, w którym nie tylko wykażemy słabe strony Państwa pracowników, ale także wskażemy kierunki działań jakie Firma powinna przedsięwziąć w celu ich wykluczenia i podniesienia standardów na wyższy poziom.